ژێرنوسکراوەکان : کۆری، چینی، ژاپۆنی

ژێرنوسی کوردی

 • ٧.١  / 10
  ٤،٧٧٨

  زمان/ کۆری

  ژێرنوس / کوردی

  ماوەی فیلم / ٩٧ خولەک

  Not Rated

  درێژە

  The Terror Live (2013)

  13693

  ٩٧ خولەک

 • 7.0  / 10
  ٤٣٢

  زمان/ كۆری

  ژێرنوس / كوردی

  ماوەی فیلم / ١٢٠ خوله‌ك

  ١٢

  درێژە

  Man in Love (2014)

  12257

  ١٢٠ خوله‌ك

 • 6.4  / 10
  ٨٢٠٠

  زمان/ یابانی

  ژێرنوس / کوردی

  ماوەی فیلم / ١٠٨ خوولەک

  +١٧

  درێژە

  Bleach (2018)

  8386

  ١٠٨ خوولەک

 • 7.6  / 10
  ٢.٠٦٧

  زمان/ كۆری

  ژێرنوس / كوردی

  ماوەی فیلم / ١٠٥ خوله‌ك

  ١٧

  درێژە

  More Than Blue (2009)

  13887

  ١٠٥ خوله‌ك

 • 6.5  / 10
  ٧٧٥

  زمان/ کۆری ، ئینگلیزی

  ژێرنوس / کوردی

  ماوەی فیلم / ١١٤ خوولەک

  درێژە

  The Negotiation (2018)

  15176

  ١١٤ خوولەک

 • 7.9  / 10
  ١٤٥،٧٩٦

  زمان/ ژاپۆنی ، ئینگ

  ژێرنوس / کوردی

  ماوەی فیلم / ١٤١ خوولەک

  R

  درێژە

  Letters from Iwo Jima (2006)

  8963

  ١٤١ خوولەک

 • 6.6  / 10
  ٥.٨٦٨

  زمان/ كۆری

  ژێرنوس / كوردی

  ماوەی فیلم / ١٢٠ خوله‌ك

  ١٧

  درێژە

  The Berlin File (2013)

  13154

  ١٢٠ خوله‌ك

 • 5.9  / 10
  ٣،١٢٢

  زمان/ Man - Jap - Eng

  ژێرنوس / کوردی

  ماوەی فیلم / ١٢٤ خوولەک

  درێژە

  Railroad Tigers (2016)

  13820

  ١٢٤ خوولەک

 • 5.2  / 10
  ٨١

  زمان/ کۆری

  ژێرنوس / کوردی

  ماوەی فیلم / ٩٤ خوولەک

  درێژە

  No Mercy (2019)

  41852

  ٩٤ خوولەک

 • 5.9  / 10
  537

  زمان/ کۆری

  ژێرنوس / کوردی

  ماوەی فیلم / ١٠٥ خولەک

  Not Rated

  درێژە

  Monstrum (2018)

  29176

  ١٠٥ خولەک

 • 6.9  / 10
  ٤٤٢

  زمان/ کۆری

  ژێرنوس / کوردی

  ماوەی فیلم / ١١٧ خولەک

  +١٣

  درێژە

  Canola (2016)

  14786

  ١١٧ خولەک

 • 6.7  / 10
  ٣٧٢

  زمان/ کۆری

  ژێرنوس / کوردی

  ماوەی فیلم / ١٠١ خوولەک

  +١٧

  درێژە

  The Vanished (2018)

  14761

  ١٠١ خوولەک

 • 8.1  / 10
  ١٧٥٣٩

  زمان/ یابانی

  ژێرنوس / کوردی

  ماوەی فیلم / ١٢١ خولەک

  +١٨

  درێژە

  Shoplifters (2018)

  15476

  ١٢١ خولەک

 • 8.7  / 10
  ٢٧٧،٦٦٣

  زمان/ یابانی

  ژێرنوس / کوردی

  ماوەی فیلم / ١٩٧ خوولەک

  +١٧

  درێژە

  Seven Samurai (1954)

  12652

  ١٩٧ خوولەک

 • 5.7  / 10
  ٣٧٠

  زمان/ كۆری

  ژێرنوس / كوردی

  ماوەی فیلم / ١٠٠ خوله‌ك

  ١٧

  درێژە

  Golden Job (2018)

  45497

  ١٠٠ خوله‌ك

 • 7.5  / 10
  ٢٨١

  زمان/ كۆری

  ژێرنوس / كوردی

  ماوەی فیلم / ٩٥ خوله‌ك

  ١٧

  درێژە

  The World of Us (2016)

  13285

  ٩٥ خوله‌ك

 • 6.8  / 10
  ٩٩٥

  زمان/ كۆری

  ژێرنوس / كوردی

  ماوەی فیلم / ١٢٧ خوله‌ك

  درێژە

  The Last Princess (2016)

  11906

  ١٢٧ خوله‌ك

 • 7.1  / 10
  ٣.٤٢٠

  زمان/ یابانی،کۆری

  ژێرنوس / کوردی

  ماوەی فیلم / ١٢٠ خوله‌ک

  درێژە

  Fighter in the Wind (2004)

  15719

  ١٢٠ خوله‌ک

 • 7.7  / 10
  ٨.٩٣٢

  زمان/ كۆری

  ژێرنوس / كوردی

  ماوەی فیلم / ١٤٨ خوله‌ك

  ١٧

  درێژە

  Burning (2018)

  15808

  ١٤٨ خوله‌ك

 • 6.3  / 10
  ٤٦٧

  زمان/ كۆری

  ژێرنوس / كوردی

  ماوەی فیلم / ١٢٩ خوله‌ك

  ١٧

  درێژە

  Rampant (2018)

  31859

  ١٢٩ خوله‌ك

 • 7.2  / 10
  ٩.٨٣٤

  زمان/ کۆری، یابانی

  ژێرنوس / کوردی

  ماوەی فیلم / ٩٠ خوله‌ک

  درێژە

  The Bow (2005)

  15127

  ٩٠ خوله‌ک

 • 7.3  / 10
  ١١٢٠٢

  زمان/ کۆری - مانداری

  ژێرنوس / کوردی

  ماوەی فیلم / ١١٥ خوولەک

  +١٧

  درێژە

  Bedevilled (2010)

  16188

  ١١٥ خوولەک

دواتر 1 2 3 4 5 6 پێشتر