ژێرنوسکراوەکان : هۆلیود

ژێرنوسی کوردی

 • ٦.٧  / 10
  ٨،٩١٧

  زمان/ ئینگلیزی

  ژێرنوس / کوردی

  ماوەی فیلم / ٩٦ خولەک

  PG

  درێژە

  Smallfoot (2018)

  5433

  ٩٦ خولەک

 • ٦.١  / 10
  ٣.١٧٥

  زمان/ ئینگلیزی

  ژێرنوس / كوردی

  ماوەی فیلم / ٩٠ خوله‌ك

  ١٧

  درێژە

  Galveston (2018)

  3391

  ٩٠ خوله‌ك

 • ٧.٦  / 10
  ١٣٣.٧٠٩

  زمان/ ئینگلیزی

  ژێرنوس / كوردی

  ماوەی فیلم / ١٣٢ خوله‌ك

  ١٣

  درێژە

  I Am Sam (2001)

  3246

  ١٣٢ خوله‌ك

 • ٣.٩  / 10
  ٥٨٨

  زمان/ ئینگلیزی

  ژێرنوس / كوردی

  ماوەی فیلم / ٨٠ خوله‌ك

  ١٧

  درێژە

  The Farm (2018)

  12123

  ٨٠ خوله‌ك

 • ٧  / 10
  ٣٤٤،٦٣٣

  زمان/ ئینگلیزی

  ژێرنوس / کوردی

  ماوەی فیلم / ١٠٧ خولەک

  درێژە

  Tropic Thunder (2008)

  2197

  ١٠٧ خولەک

 • ٧.٠  / 10
  ٢٨.٤٨٣

  زمان/ ئینگلیزی

  ژێرنوس / كوردی

  ماوەی فیلم / ١٢١ خوله‌ك

  ١٧

  درێژە

  Outlaw King (2018)

  14080

  ١٢١ خوله‌ك

 • ٧  / 10
  ٥،٧٩٠

  زمان/ ئینگلیزی

  ژێرنوس / کوردی

  ماوەی فیلم / ٩٦ خولەک

  PG

  درێژە

  Treasure Island (1950)

  4769

  ٩٦ خولەک

 • ٤.٥  / 10
  ٥٨،٤٥٠

  زمان/ ئینگلیزی

  ژێرنوس / کوردی

  ماوەی فیلم / ٧٥ خوولەک

  PG-13

  درێژە

  Superhero Movie (2008)

  5280

  ٧٥ خوولەک

 • ٦.٣  / 10
  ٥٨٩

  زمان/ ئینگلیزی

  ژێرنوس / كوردی

  ماوەی فیلم / ١٢٣خوله‌ك

  ١٧

  درێژە

  Believer (2018)

  7277

  ١٢٣خوله‌ك

 • ٧.٣  / 10
  ١١٣.٠١٠

  زمان/ ئینگلیزی

  ژێرنوس / كوردی

  ماوەی فیلم / ٧٠خوله‌ك

  ١٣

  درێژە

  Bambi (1942)

  2971

  ٧٠خوله‌ك

 • ٦.٩  / 10

  زمان/ ئینگلیزی

  ژێرنوس / کوردی

  ماوەی فیلم / ١٠٠ خولەک

  R

  درێژە

  It Follows (2014)

  18790

  ١٠٠ خولەک

 • ٧.١  / 10
  ٢٩١،٣٤٨

  زمان/ ئینگلیزی

  ژێرنوس / کوردی

  ماوەی فیلم / ٩٧ خوولەک

  PG-13

  درێژە

  Mean Girls (2004)

  14219

  ٩٧ خوولەک

 • ٥.٦  / 10
  ٢٥،٤٠٤

  زمان/ ئینگلیزی

  ژێرنوس / کوردی

  ماوەی فیلم / ١٠٨ خولەک

  -١٣

  درێژە

  Twelve rounds (2009)

  3844

  ١٠٨ خولەک

 • ٧.٣  / 10
  ٣٦،٣٦٦

  زمان/ ئینگلیزی

  ژێرنوس / کوردی

  ماوەی فیلم / ١٢٦ خولەک

  درێژە

  North Country (2005)

  6786

  ١٢٦ خولەک

 • ٥.٧  / 10
  ٤.٣٠٩

  زمان/ ئینگلیزی

  ژێرنوس / كوردی

  ماوەی فیلم / ١٠٤ خوله‌ك

  ١٧

  درێژە

  Final Score (2018)

  17255

  ١٠٤ خوله‌ك

 • ٧.٥  / 10
  ٦٠،٤٦٦

  زمان/ ئینگلیزی

  ژێرنوس / کوردی

  ماوەی فیلم / ١٢٣ خوولەک

  PG-13

  درێژە

  Freedom Writers (2007)

  3218

  ١٢٣ خوولەک

 • ٧.١  / 10
  ١٠٠.٥٥٣

  زمان/ ئینگلیزی

  ژێرنوس / كوردی

  ماوەی فیلم / ١٠٥ خوله‌ك

  ١٧

  درێژە

  Brothers (2009)

  6498

  ١٠٥ خوله‌ك

 • ٥.١  / 10
  ٧٠،٩٤٠

  زمان/ ئینگلیزی

  ژێرنوس / کوردی

  ماوەی فیلم / ١٠٦ خولەک

  درێژە

  Abduction (I) (2011)

  4322

  ١٠٦ خولەک

 • ٦  / 10
  ١٥٠،٤٨٥

  زمان/ ئینگلیزی/یۆنانی

  ژێرنوس / کوردی

  ماوەی فیلم / ١١٠ خولەک

  R

  درێژە

  Immortals (2011)

  7017

  ١١٠ خولەک

 • ٧.٠  / 10
  ١٢٩،١١٣

  زمان/ ئینگلیزی

  ژێرنوس / کوردی

  ماوەی فیلم / ١١٢ خولەک

  PG-13

  درێژە

  Venom (2018)

  52313

  ١١٢ خولەک

 • ٥.٤  / 10
  ٨٤.٠١٢

  زمان/ ئینگلیزی

  ژێرنوس / کوردی

  ماوەی فیلم / ٩٥ خوله‌ک

  درێژە

  Season of the Witch (2011)

  4766

  ٩٥ خوله‌ک

 • ٨.٩  / 10
  ١،٠٤٢،٨٤٤

  زمان/ ئینگلیزی

  ژێرنوس / کوردی

  ماوەی فیلم / ١٩٥ خولەک

  درێژە

  Schindler's List (1993)

  4700

  ١٩٥ خولەک

 • ٦.٥  / 10
  ٦٢،٩٣٩

  زمان/ ئینگلیزی

  ژێرنوس / کوردی

  ماوەی فیلم / ١١٠

  درێژە

  Act of Valor (2012)

  11084

  ١١٠

 • ٨.٢  / 10
  ١٠٢.٨٧٢

  زمان/ ئینگلیزی

  ژێرنوس / کوردی

  ماوەی فیلم / ١٣٦ خوله‌ک

  R

  درێژە

  A Star Is Born (2018)

  14237

  ١٣٦ خوله‌ک

 • ٧.٨  / 10
  ٤١،٩٠٨

  زمان/ ئینگلیزی

  ژێرنوس / کوردی

  ماوەی فیلم / ١٠٢ خولەک

  -١٣

  درێژە

  Searching (2018)

  12568

  ١٠٢ خولەک

دواتر 1 2 3 4 5 6 7  ... پێشتر