ژێرنوسکراوەکان : هۆلیود

ژێرنوسی کوردی

 • ٨.٣  / 10
  ٢٢٩٤١

  زمان/ ئینگلیزی

  ژێرنوس / کوردی

  ماوەی فیلم / ٩٦ خولەک

  +١٨

  درێژە

  Before the Flood (2016)

  3657

  ٩٦ خولەک

 • ٦.١  / 10
  ١.٢٠٩

  زمان/ ئینگلیزی

  ژێرنوس / كوردی

  ماوەی فیلم / ٨٦خوله‌ك

  ١٢

  درێژە

  Luis & the Aliens (2018)

  3303

  ٨٦خوله‌ك

 • ٣.٥  / 10
  ١٤٤

  زمان/ ئینگلیزی

  ژێرنوس / کوردی

  ماوەی فیلم / ١٠٠ خوولەک

  درێژە

  Split Lip (2019)

  4915

  ١٠٠ خوولەک

 • ٥.٦  / 10
  ٣٧٤٣

  زمان/ ئینگلیزی

  ژێرنوس / کوردی

  ماوەی فیلم / ٩٦ خولەک

  +١٨

  درێژە

  Triple Threat (2019)

  15517

  ٩٦ خولەک

 • ٥.٩  / 10

  زمان/ ئینگلیزی

  ژێرنوس / کوردی

  ماوەی فیلم / ١٠١ خولەک

  +١٨

  درێژە

  Into the Forest (2015)

  8530

  ١٠١ خولەک

 • ٧.٤  / 10
  ١.٣٧٣

  زمان/ ئینگلیزی

  ژێرنوس / كوردی

  ماوەی فیلم / ٩ خوله‌ك

  ١٢

  درێژە

  Late Afternoon (2017)

  3499

  ٩ خوله‌ك

 • ٦.٦  / 10
  ١٩٠٦٢١

  زمان/ ئینگلیزی

  ژێرنوس / کوردی

  ماوەی فیلم / ١٠٥ خولەک

  +١٨

  درێژە

  Focus (2015)

  13645

  ١٠٥ خولەک

 • ٨.٤  / 10

  زمان/ ئینگلیزی

  ژێرنوس / کوردی

  ماوەی فیلم / ١٤٦ خولەک

  +١٨

  درێژە

  The Shining (1980)

  3363

  ١٤٦ خولەک

 • ٧.١  / 10
  ١٠٨،٩٥٩

  زمان/ ئینگلیزی

  ژێرنوس / کوردی

  ماوەی فیلم / ٩٢ خولەک

  +١٨

  درێژە

  Bronson (2008)

  33578

  ٩٢ خولەک

 • ٥.٣  / 10
  ٤١٠٢٩

  زمان/ ئینگلیزی

  ژێرنوس / کوردی

  ماوەی فیلم / ٩٧ خولەک

  +١٨

  درێژە

  Sinister 2 (2015)

  5700

  ٩٧ خولەک

 • ٥.٤  / 10
  ١٢٧،٤٤٣

  زمان/ ئینگلیزی

  ژێرنوس / کوردی

  ماوەی فیلم / ١٠١ خوولەک

  PG-13

  درێژە

  Grown Ups 2 (2013)

  12525

  ١٠١ خوولەک

 • ٦.٧  / 10
  ١٠،٤٧٢

  زمان/ ئینگلیزی

  ژێرنوس / کوردی

  ماوەی فیلم / ١٣٠ خولەک

  +١٨

  درێژە

  Black Gold (2011)

  9347

  ١٣٠ خولەک

 • ٦.٥  / 10
  ٥٧،٩٦٦

  زمان/ ئینگلیزی

  ژێرنوس / کوردی

  ماوەی فیلم / ١٢٥ خوولەک

  R

  درێژە

  Triple Frontier (2019)

  19175

  ١٢٥ خوولەک

 • ٦.٨  / 10
  ١٩٦٤١٠

  زمان/ ئینگلیزی

  ژێرنوس / کوردی

  ماوەی فیلم / ١١٠ خولەک

  +١٨

  درێژە

  Sinister (2012)

  7639

  ١١٠ خولەک

 • ٥.٤  / 10
  ٧٤٨

  زمان/ ئینگلیزی

  ژێرنوس / كوردی

  ماوەی فیلم / ١٠٤ خوله‌ك

  ١٧

  درێژە

  Trafficked (2017)

  12860

  ١٠٤ خوله‌ك

 • ٦.٨  / 10
  ٤٤،٢٣٢

  زمان/ ئینگلیزی

  ژێرنوس / کوردی

  ماوەی فیلم / ٩٥ خولەک

  +١٣

  درێژە

  Before We Go (2014)

  15055

  ٩٥ خولەک

 • ٦.٠  / 10
  ١٦٢٥٥

  زمان/ ئینگلیزی

  ژێرنوس / کوردی

  ماوەی فیلم / ٩٤ خولەک

  +١٨

  درێژە

  Cam (2018)

  8874

  ٩٤ خولەک

 • ٦.١  / 10
  ١٣٧٤

  زمان/ ئینگلیزی

  ژێرنوس / کوردی

  ماوەی فیلم / ٩٥ خولەک

  +١٧

  درێژە

  The Golem (2018)

  12384

  ٩٥ خولەک

 • ٧.٠  / 10
  ٧٧،٤٣٤

  زمان/ ئینگلیزی

  ژێرنوس / کوردی

  ماوەی فیلم / ١٢٨ خولەک

  PG-13

  درێژە

  Glass (2019)

  23580

  ١٢٨ خولەک

 • ٧.٧  / 10
  ٣،٥٧٦

  زمان/ جۆرجی

  ژێرنوس / کوردی

  ماوەی فیلم / ١٠٠ خولەک

  Not Rated

  درێژە

  Corn Island (2014)

  8926

  ١٠٠ خولەک

 • ٦.٧  / 10
  ٧.٩٦٧

  زمان/ ئینگلیزی

  ژێرنوس / كوردی

  ماوەی فیلم / ١١٠ خوله‌ك

  ١٧

  درێژە

  A Private War (2018)

  13105

  ١١٠ خوله‌ك

 • ٦.٧  / 10
  ٧.٦٦٩

  زمان/ ئینگلیزی

  ژێرنوس / كوردی

  ماوەی فیلم / ٩٨خوله‌ك

  ١٧

  درێژە

  Eden (2012)

  6405

  ٩٨خوله‌ك

 • ٦.٩  / 10
  ٦٥٠٩٢

  زمان/ ئینگلیزی

  ژێرنوس / کوردی

  ماوەی فیلم / ١٠٦ خولەک

  +١٧

  درێژە

  The Iceman (2012)

  13355

  ١٠٦ خولەک

 • ٧.١  / 10
  ٣٣،٥٣٠

  زمان/ ئینگلیزی،ئسپانی

  ژێرنوس / کوردی

  ماوەی فیلم / ١١٦ خوله‌ک

  R

  درێژە

  The Mule (2018)

  22585

  ١١٦ خوله‌ک

دواتر 1 2 3 4 5 6 7  ... پێشتر