ژێرنوسکراوەکان : ئیسپانی

ژێرنوسی کوردی / فیلمی ئیسپانی

 • ٧.٥  / 10
  ٨.٤٤٣

  زمان/ ئیسپانی

  ژێرنوس / كوردی

  ماوەی فیلم / ١٢٨خوله‌ك

  ١٧

  درێژە

  Mirage (2018)

  8664

  ١٢٨خوله‌ك

 • ٦.٤  / 10
  ١٩٤

  زمان/ ئیسپانی

  ژێرنوس / کوردی

  ماوەی فیلم / ٨٦ خوولەک

  درێژە

  En Las Estrellas (2018)

  5737

  ٨٦ خوولەک

 • ٧.٨  / 10
  ٢،٦٠٩

  زمان/ ئیسپانی

  ژێرنوس / کوردی

  ماوەی فیلم / ١٢٢ خوولەک

  TV-MA

  درێژە

  A Twelve-Year Night (2018)

  125607

  ١٢٢ خوولەک

 • ٨.١  / 10
  ٥٤،٦٦٤

  زمان/ ئسپانی

  ژێرنوس / کوردی

  ماوەی فیلم / ١٣٥ خوله‌ک

  R

  درێژە

  Roma (2018)

  14168

  ١٣٥ خوله‌ک

 • ٦.٢  / 10
  ٣٧٧٠

  زمان/ ئیسپانی

  ژێرنوس / کوردی

  ماوەی فیلم / ٩٠ خولەک

  +17

  درێژە

  Black Snow (2017)

  11262

  ٩٠ خولەک

 • ٧.١  / 10
  ٥،٧٥٩

  زمان/ ئیسپانی

  ژێرنوس / کوردی

  ماوەی فیلم / ١٣٢ خوولەک

  R

  درێژە

  Everybody Knows (2018)

  17638

  ١٣٢ خوولەک

 • ٦.٥  / 10
  ١،١٣٥

  زمان/ ئیسپانی

  ژێرنوس / کوردی

  ماوەی فیلم / ١٢٦ خوولەک

  TV-MA

  درێژە

  La Sombra De La Ley (2018)

  8289

  ١٢٦ خوولەک

 • ٧.٥  / 10
  ١٩٥

  زمان/ ئیسپانی

  ژێرنوس / كوردی

  ماوەی فیلم / ٧٥ خوله‌ك

  ١٧

  درێژە

  The Wolf House (2018)

  8000

  ٧٥ خوله‌ك

 • ٦.٤  / 10
  ٣،٣٢٢

  زمان/ باسکی

  ژێرنوس / کوردی

  ماوەی فیلم / ٩٨ خولەک

  TV-MA

  درێژە

  Errementari (2017)

  10123

  ٩٨ خولەک

 • ٧.٣  / 10
  ٢.٣٢٠

  زمان/ ئیسپانی

  ژێرنوس / كوردی

  ماوەی فیلم / ١٢٤خوله‌ك

  ١٧

  درێژە

  Champions (2018)

  12683

  ١٢٤خوله‌ك

 • ٧.٢  / 10
  ١٥.١٥٠

  زمان/ ئیسپانی

  ژێرنوس / کوردی

  ماوەی فیلم / ١٠٤ خوله‌ک

  درێژە

  A Fantastic Woman (2017)

  15024

  ١٠٤ خوله‌ک

 • ٧.٥  / 10
  ٢١،٨٨٢

  زمان/ ئیسپانی

  ژێرنوس / کوردی

  ماوەی فیلم / ١٢٥ خوولەک

  درێژە

  El Topo (1970)

  4695

  ١٢٥ خوولەک

 • ٦.٩  / 10
  ١.٢٥٤

  زمان/ ئیسپانی

  ژێرنوس / كوردی

  ماوەی فیلم / ١١٧ خوله‌ك

  ١٣

  درێژە

  Sunday's Illness (2018)

  9777

  ١١٧ خوله‌ك

 • ٢.٣  / 10
  ٨٥٧

  زمان/ ئیسپانی

  ژێرنوس / كوردی

  ماوەی فیلم / ٧٧ خوله‌ك

  ١٧

  درێژە

  Romina (2018)

  14610

  ٧٧ خوله‌ك

 • ٦.٧  / 10
  ٢.٢١٩

  زمان/ ئیسپانی

  ژێرنوس / كوردی

  ماوەی فیلم / ١١٥ خوله‌ك

  ١٧

  درێژە

  Zama (2017)

  5962

  ١١٥ خوله‌ك

 • ٥.٩  / 10
  ٢،٧٥٢

  زمان/ SPA , ROM , FR

  ژێرنوس / کوردی

  ماوەی فیلم / ١١٦ خوولەک

  درێژە

  Caníbal (2013)

  83444

  ١١٦ خوولەک

 • ٦.٠  / 10
  ١،٥٤١

  زمان/ ئیسپانی

  ژێرنوس / کوردی

  ماوەی فیلم / ٩٦ خوولەک

  R

  درێژە

  Abracadabra (2017)

  9945

  ٩٦ خوولەک

 • ٧.٥  / 10
  ١٣٢،٩٧٤

  زمان/ ئیسپانی

  ژێرنوس / کوردی

  ماوەی فیلم / ١٠٥ خوولەک

  R

  درێژە

  The Orphanage (2007)

  18307

  ١٠٥ خوولەک

 • ٥.٧  / 10
  ٧٦٦

  زمان/ ئیسپانی

  ژێرنوس / کوردی

  ماوەی فیلم / ١٠٣ خوله‌ک

  درێژە

  Gold (2017)

  32167

  ١٠٣ خوله‌ک

 • ٧  / 10
  ٤،٣٥٢

  زمان/ ئیسپانی

  ژێرنوس / کوردی

  ماوەی فیلم / ٩٣ خولەک

  درێژە

  Fando And Lis (1968)

  9871

  ٩٣ خولەک

 • ٦.٢  / 10
  ٦،٦٩٥

  زمان/ ئیسپانی

  ژێرنوس / کوردی

  ماوەی فیلم / ١٠٢ خولەک

  درێژە

  the last days(2013)

  16937

  ١٠٢ خولەک

 • ٧.٦  / 10
  ٩،٢٠٠

  زمان/ ئیسپانی

  ژێرنوس / كوردی

  ماوەی فیلم / ١٠٤ خوله‌ك

  ١٣

  درێژە

  Blancanieves (2012)

  12969

  ١٠٤ خوله‌ك

 • ٨.٢  / 10

  زمان/ ئیسپانی

  ژێرنوس / كوردی

  ماوەی فیلم / ١١٨خولەک

  R

  درێژە

  Pan's Labyrinth (2006)

  17901

  ١١٨خولەک

 • ٦.٤  / 10
  ٢،٤٥١

  زمان/ ئیسپانی

  ژێرنوس / کوردی

  ماوەی فیلم / ٧٧ خوولەک

  TV-MA

  درێژە

  Skins (2017)

  19018

  ٧٧ خوولەک

 • ٥.٤  / 10
  ٩٩٧

  زمان/ ئیسپانی

  ژێرنوس / کوردی

  ماوەی فیلم / ٨٨ خوله‌ک

  درێژە

  Redeemer (2014)

  40657

  ٨٨ خوله‌ک

 • 6.6  / 10
  11,618

  زمان/ ئیسپانی

  ژێرنوس / کوردی

  ماوەی فیلم / ١٠٧ خولەک

  R

  درێژە

  The Last Circus (2010)

  8609

  ١٠٧ خولەک