ژێرنوسکراوەکان : ئیسپانی

ژێرنوسی کوردی / فیلمی ئیسپانی

 • ٧.٥  / 10
  ١٩٥

  زمان/ ئیسپانی

  ژێرنوس / كوردی

  ماوەی فیلم / ٧٥ خوله‌ك

  ١٧

  درێژە

  The Wolf House (2018)

  3376

  ٧٥ خوله‌ك

 • ٦.٤  / 10
  ٣،٣٢٢

  زمان/ باسکی

  ژێرنوس / کوردی

  ماوەی فیلم / ٩٨ خولەک

  TV-MA

  درێژە

  Errementari (2017)

  5743

  ٩٨ خولەک

 • ٧.٣  / 10
  ٢.٣٢٠

  زمان/ ئیسپانی

  ژێرنوس / كوردی

  ماوەی فیلم / ١٢٤خوله‌ك

  ١٧

  درێژە

  Champions (2018)

  8627

  ١٢٤خوله‌ك

 • ٧.٢  / 10
  ١٥.١٥٠

  زمان/ ئیسپانی

  ژێرنوس / کوردی

  ماوەی فیلم / ١٠٤ خوله‌ک

  درێژە

  A Fantastic Woman (2017)

  11012

  ١٠٤ خوله‌ک

 • ٧.٥  / 10
  ٢١،٨٨٢

  زمان/ ئیسپانی

  ژێرنوس / کوردی

  ماوەی فیلم / ١٢٥ خوولەک

  درێژە

  El Topo (1970)

  3285

  ١٢٥ خوولەک

 • ٦.٩  / 10
  ١.٢٥٤

  زمان/ ئیسپانی

  ژێرنوس / كوردی

  ماوەی فیلم / ١١٧ خوله‌ك

  ١٣

  درێژە

  Sunday's Illness (2018)

  7168

  ١١٧ خوله‌ك

 • ٢.٣  / 10
  ٨٥٧

  زمان/ ئیسپانی

  ژێرنوس / كوردی

  ماوەی فیلم / ٧٧ خوله‌ك

  ١٧

  درێژە

  Romina (2018)

  11702

  ٧٧ خوله‌ك

 • ٦.٧  / 10
  ٢.٢١٩

  زمان/ ئیسپانی

  ژێرنوس / كوردی

  ماوەی فیلم / ١١٥ خوله‌ك

  ١٧

  درێژە

  Zama (2017)

  4935

  ١١٥ خوله‌ك

 • ٥.٩  / 10
  ٢،٧٥٢

  زمان/ SPA , ROM , FR

  ژێرنوس / کوردی

  ماوەی فیلم / ١١٦ خوولەک

  درێژە

  Caníbal (2013)

  72048

  ١١٦ خوولەک

 • ٦.٠  / 10
  ١،٥٤١

  زمان/ ئیسپانی

  ژێرنوس / کوردی

  ماوەی فیلم / ٩٦ خوولەک

  R

  درێژە

  Abracadabra (2017)

  8594

  ٩٦ خوولەک

 • ٧.٥  / 10
  ١٣٢،٩٧٤

  زمان/ ئیسپانی

  ژێرنوس / کوردی

  ماوەی فیلم / ١٠٥ خوولەک

  R

  درێژە

  The Orphanage (2007)

  15987

  ١٠٥ خوولەک

 • ٥.٧  / 10
  ٧٦٦

  زمان/ ئیسپانی

  ژێرنوس / کوردی

  ماوەی فیلم / ١٠٣ خوله‌ک

  درێژە

  Gold (2017)

  27919

  ١٠٣ خوله‌ک

 • ٧  / 10
  ٤،٣٥٢

  زمان/ ئیسپانی

  ژێرنوس / کوردی

  ماوەی فیلم / ٩٣ خولەک

  درێژە

  Fando And Lis (1968)

  8136

  ٩٣ خولەک

 • ٦.٢  / 10
  ٦،٦٩٥

  زمان/ ئیسپانی

  ژێرنوس / کوردی

  ماوەی فیلم / ١٠٢ خولەک

  درێژە

  the last days(2013)

  14225

  ١٠٢ خولەک

 • ٧.٦  / 10
  ٩،٢٠٠

  زمان/ ئیسپانی

  ژێرنوس / كوردی

  ماوەی فیلم / ١٠٤ خوله‌ك

  ١٣

  درێژە

  Blancanieves (2012)

  11687

  ١٠٤ خوله‌ك

 • ٨.٢  / 10

  زمان/ ئیسپانی

  ژێرنوس / كوردی

  ماوەی فیلم / ١١٨خولەک

  R

  درێژە

  Pan's Labyrinth (2006)

  15240

  ١١٨خولەک

 • ٦.٤  / 10
  ٢،٤٥١

  زمان/ ئیسپانی

  ژێرنوس / کوردی

  ماوەی فیلم / ٧٧ خوولەک

  TV-MA

  درێژە

  Skins (2017)

  17351

  ٧٧ خوولەک

 • ٥.٤  / 10
  ٩٩٧

  زمان/ ئیسپانی

  ژێرنوس / کوردی

  ماوەی فیلم / ٨٨ خوله‌ک

  درێژە

  Redeemer (2014)

  36713

  ٨٨ خوله‌ک

 • 6.6  / 10
  11,618

  زمان/ ئیسپانی

  ژێرنوس / کوردی

  ماوەی فیلم / ١٠٧ خولەک

  R

  درێژە

  The Last Circus (2010)

  7694

  ١٠٧ خولەک

 • ٦.٣  / 10
  ١٥.٩٦١

  زمان/ ئیسپانی

  ژێرنوس / كوردی

  ماوەی فیلم / ١٠٥ خوله‌ك

  ١٧

  درێژە

  Veronica (2017)

  28502

  ١٠٥ خوله‌ك

 • 7  / 10
  9,707

  زمان/ ئیسپانی

  ژێرنوس / کوردی

  ماوەی فیلم / ١٠٨ خولەک

  R

  درێژە

  The Clan (2015)

  8366

  ١٠٨ خولەک

 • ٧.٢  / 10
  ٤.٧٩٠

  زمان/ ئیسپانی

  ژێرنوس / كوردی

  ماوەی فیلم / ١٢٧خوله‌ك

  ١٧

  درێژە

  May God Save Us (2016)

  14229

  ١٢٧خوله‌ك

 • ٨.١  / 10
  ٤١،٨٩١

  زمان/ ئیسپانی

  ژێرنوس / كوردی

  ماوەی فیلم / ١٠٦ خوله‌ك

  ١٧

  درێژە

  The Invisible Guest (2016)

  31277

  ١٠٦ خوله‌ك

 • 7.7  / 10
  3,672

  زمان/ ئیسپانی

  ژێرنوس / کوردی

  ماوەی فیلم / ١٠٨ خولەک

  درێژە

  The Golden Dream (2013)

  10586

  ١٠٨ خولەک

 • ٧.٤  / 10
  ٢.٥٠٦

  زمان/ ئیسپانی

  ژێرنوس / كوردی

  ماوەی فیلم / ٩٣ خوله‌ك

  ١٣

  درێژە

  Messi (2014)

  56563

  ٩٣ خوله‌ك

 • ٥.٠  / 10
  ٢٨.٢٠٦

  زمان/ ئیسپانی

  ژێرنوس / كوردی

  ماوەی فیلم / ٨٠ خوله‌ك

  ١٧

  درێژە

  [REC] 3: Genesis (2012)

  17955

  ٨٠ خوله‌ك