ژێرنوسکراوەکان : فارسی

ژێرنوسی کوردی

 • 0  / 10

  زمان/ فارسی

  ژێرنوس / کوردی

  ماوەی فیلم / ٧٥ خوولەک

  درێژە

  Nardoon (2016)

  24539

  ٧٥ خوولەک

 • 6.5  / 10
  ٦٧٧

  زمان/ فارسی

  ژێرنوس / كوردی

  ماوەی فیلم / ١٠٢ خوله‌ك

  ١٧

  درێژە

  Special Line (2014)

  19113

  ١٠٢ خوله‌ك

 • 7.4  / 10
  ١،٧٩٣

  زمان/ فارسی

  ژێرنوس / کوردی

  ماوەی فیلم / ١٣٤ خولەک

  درێژە

  Fish & Cat (2013)

  15888

  ١٣٤ خولەک

 • 5.9  / 10
  ٧٠٠

  زمان/ فارسی، ئینگلیزی

  ژێرنوس / كوردی

  ماوەی فیلم / ١٠٧ خوله‌ك

  ١٣

  درێژە

  Lottery (2018)

  154242

  ١٠٧ خوله‌ك

 • 8.0  / 10
  ١٦.٤٤٩

  زمان/ فارسی، ئینگلیزی

  ژێرنوس / كوردی

  ماوەی فیلم / ١١٤ خوله‌ك

  ١٧

  درێژە

  The Stoning of Soraya M. (2008)

  57526

  ١١٤ خوله‌ك

 • 6.9  / 10

  زمان/ فارسی ،دری

  ژێرنوس / كوردی

  ماوەی فیلم / ٧٨ خولەک

  Not Rated

  درێژە

  Parting (2016)

  41908

  ٧٨ خولەک

 • 5.5  / 10
  ٥١٦

  زمان/ فارسی

  ژێرنوس / كوردی

  ماوەی فیلم / ٩٥ خوله‌ك

  ١٧

  درێژە

  Time to Love (2015)

  47627

  ٩٥ خوله‌ك

 • 7.3  / 10
  ٣ ملیار تومه‌ن

  زمان/ فارسی

  ژێرنوس / كوردی

  ماوەی فیلم / ١١٠ خوله‌ك

  Not Rated

  درێژە

  I'm Not Angry! (2014)

  92639

  ١١٠ خوله‌ك

 • 7.5  / 10
  ٢.١٠٢

  زمان/ فارسی

  ژێرنوس / کوردی

  ماوەی فیلم / ٩٧ خوله‌ک

  درێژە

  Gold and Copper (2011)

  28075

  ٩٧ خوله‌ک

 • 5.2  / 10
  ١٣٥

  زمان/ فارسی

  ژێرنوس / کوردی

  ماوەی فیلم / ٩٠ خولەک

  درێژە

  Yellow (2017)

  24024

  ٩٠ خولەک

 • 3.7  / 10
  ١٠١

  زمان/ فارسی

  ژێرنوس / كوردی

  ماوەی فیلم / ٩٠ خوله‌ك

  ١٧

  درێژە

  The Trial (2007)

  16472

  ٩٠ خوله‌ك

 • 5.0  / 10
  ١٨٦

  زمان/ فارسی

  ژێرنوس / كوردی

  ماوەی فیلم / ١٠٦ خوله‌ك

  ١٧

  درێژە

  Untaken Paths (2017)

  162829

  ١٠٦ خوله‌ك

 • 5.7  / 10

  زمان/ فارسی

  ژێرنوس / كوردی

  ماوەی فیلم / ٨٧ خوله‌ك

  ١٧

  درێژە

  Swan Song (2001)

  26834

  ٨٧ خوله‌ك

 • 8.0  / 10
  ٣.٣٠٣

  زمان/ فارسی

  ژێرنوس / كوردی

  ماوەی فیلم / ١٠٠خوله‌ك

  ١٧

  درێژە

  Here Without Me (2011)

  18075

  ١٠٠خوله‌ك

 • 7.8  / 10
  ٣٨.١٧٤

  زمان/ فه‌ره‌نسی-فارسی

  ژێرنوس / كوردی

  ماوەی فیلم / ١٣٠خوله‌ك

  ١٧

  درێژە

  The Past (2013)

  34007

  ١٣٠خوله‌ك

 • 4.3  / 10

  زمان/ فارسی

  ژێرنوس / كوردی

  ماوەی فیلم / ٨٢خوله‌ك

  درێژە

  Majnoone leyli (2008)

  39794

  ٨٢خوله‌ك

 • 5،8  / 10

  زمان/ فارسی

  ژێرنوس / كوردی

  ماوەی فیلم / ١٠٣ خوله‌ك

  ١٧

  درێژە

  Heartbroken (2009)

  99770

  ١٠٣ خوله‌ك

 • 7.8  / 10

  زمان/ فارسی

  ژێرنوس / كوردی

  ماوەی فیلم / ٩٨ خوله‌ك

  ١٧

  درێژە

  Beautiful City (2004)

  52246

  ٩٨ خوله‌ك

 • 6،8  / 10

  زمان/ فارسی

  ژێرنوس / كوردی

  ماوەی فیلم / ٩٠ خوله‌ك

  ١٧

  درێژە

  Wednesday, May 9 (2015)

  33532

  ٩٠ خوله‌ك