ژێرنوسکراوەکان : فارسی

ژێرنوسی کوردی

 •  / 10

  زمان/ فارسی

  ژێرنوس / کوردی

  ماوەی فیلم / ٧٥ خوولەک

  درێژە

  Nardoon (2016)

  20857

  ٧٥ خوولەک

 • ٦.٥  / 10
  ٦٧٧

  زمان/ فارسی

  ژێرنوس / كوردی

  ماوەی فیلم / ١٠٢ خوله‌ك

  ١٧

  درێژە

  Special Line (2014)

  16511

  ١٠٢ خوله‌ك

 • ٧.٤  / 10
  ١،٧٩٣

  زمان/ فارسی

  ژێرنوس / کوردی

  ماوەی فیلم / ١٣٤ خولەک

  درێژە

  Fish & Cat (2013)

  13957

  ١٣٤ خولەک

 • ٥.٩  / 10
  ٧٠٠

  زمان/ فارسی، ئینگلیزی

  ژێرنوس / كوردی

  ماوەی فیلم / ١٠٧ خوله‌ك

  ١٣

  درێژە

  Lottery (2018)

  133109

  ١٠٧ خوله‌ك

 • ٨.٠  / 10
  ١٦.٤٤٩

  زمان/ فارسی، ئینگلیزی

  ژێرنوس / كوردی

  ماوەی فیلم / ١١٤ خوله‌ك

  ١٧

  درێژە

  The Stoning of Soraya M. (2008)

  53057

  ١١٤ خوله‌ك

 • ٦.٩  / 10

  زمان/ فارسی ،دری

  ژێرنوس / كوردی

  ماوەی فیلم / ٧٨ خولەک

  Not Rated

  درێژە

  Parting (2016)

  38748

  ٧٨ خولەک

 • ٥.٥  / 10
  ٥١٦

  زمان/ فارسی

  ژێرنوس / كوردی

  ماوەی فیلم / ٩٥ خوله‌ك

  ١٧

  درێژە

  Time to Love (2015)

  43955

  ٩٥ خوله‌ك

 • ٧.٣  / 10
  ٣ ملیار تومه‌ن

  زمان/ فارسی

  ژێرنوس / كوردی

  ماوەی فیلم / ١١٠ خوله‌ك

  Not Rated

  درێژە

  I'm Not Angry! (2014)

  82957

  ١١٠ خوله‌ك

 • ٧.٥  / 10
  ٢.١٠٢

  زمان/ فارسی

  ژێرنوس / کوردی

  ماوەی فیلم / ٩٧ خوله‌ک

  درێژە

  Gold and Copper (2011)

  26543

  ٩٧ خوله‌ک

 • ٥.٢  / 10
  ١٣٥

  زمان/ فارسی

  ژێرنوس / کوردی

  ماوەی فیلم / ٩٠ خولەک

  درێژە

  Yellow (2017)

  22297

  ٩٠ خولەک

 • ٣.٧  / 10
  ١٠١

  زمان/ فارسی

  ژێرنوس / كوردی

  ماوەی فیلم / ٩٠ خوله‌ك

  ١٧

  درێژە

  The Trial (2007)

  15640

  ٩٠ خوله‌ك

 • ٥.٠  / 10
  ١٨٦

  زمان/ فارسی

  ژێرنوس / كوردی

  ماوەی فیلم / ١٠٦ خوله‌ك

  ١٧

  درێژە

  Untaken Paths (2017)

  158149

  ١٠٦ خوله‌ك

 • ٥.٧  / 10

  زمان/ فارسی

  ژێرنوس / كوردی

  ماوەی فیلم / ٨٧ خوله‌ك

  ١٧

  درێژە

  Swan Song (2001)

  25410

  ٨٧ خوله‌ك

 • ٨.٠  / 10
  ٣.٣٠٣

  زمان/ فارسی

  ژێرنوس / كوردی

  ماوەی فیلم / ١٠٠خوله‌ك

  ١٧

  درێژە

  Here Without Me (2011)

  17302

  ١٠٠خوله‌ك

 • ٧.٨  / 10
  ٣٨.١٧٤

  زمان/ فه‌ره‌نسی-فارسی

  ژێرنوس / كوردی

  ماوەی فیلم / ١٣٠خوله‌ك

  ١٧

  درێژە

  The Past (2013)

  32530

  ١٣٠خوله‌ك

 • ٤.٣  / 10

  زمان/ فارسی

  ژێرنوس / كوردی

  ماوەی فیلم / ٨٢خوله‌ك

  درێژە

  Majnoone leyli (2008)

  38124

  ٨٢خوله‌ك

 • ٦.٣  / 10
  ٩٩١

  زمان/ فارسی

  ژێرنوس / كوردی

  ماوەی فیلم / ٧٨ خوله‌ك

  ١٣

  درێژە

  The Nameless Alley (2015)

  32462

  ٧٨ خوله‌ك

 • ٥،٨  / 10

  زمان/ فارسی

  ژێرنوس / كوردی

  ماوەی فیلم / ١٠٣ خوله‌ك

  ١٧

  درێژە

  Heartbroken (2009)

  96695

  ١٠٣ خوله‌ك

 • ٧.٨  / 10

  زمان/ فارسی

  ژێرنوس / كوردی

  ماوەی فیلم / ٩٨ خوله‌ك

  ١٧

  درێژە

  Beautiful City (2004)

  50208

  ٩٨ خوله‌ك

 • ٦،٨  / 10

  زمان/ فارسی

  ژێرنوس / كوردی

  ماوەی فیلم / ٩٠ خوله‌ك

  ١٧

  درێژە

  Wednesday, May 9 (2015)

  32249

  ٩٠ خوله‌ك