ژێرنوسکراوەکان : بۆلیود

ژێرنوسی کوردی

 • 8.4  / 10
  13,132

  زمان/ هیندی

  ژێرنوس / کوردی

  ماوەی فیلم / ١٤٣ خولەک

  PG-13

  درێژە

  Gully Boy (2019)

  12192

  ١٤٣ خولەک

 • 8.3  / 10
  13,082

  زمان/ هیندی

  ژێرنوس / کوردی

  ماوەی فیلم / ١٠٤ خولەک

  PG-16

  درێژە

  Tumbbad (2018)

  7846

  ١٠٤ خولەک

 • 6.8  / 10
  6,689

  زمان/ هیندی

  ژێرنوس / کوردی

  ماوەی فیلم / ١٢٥ خولەک

  PG-13

  درێژە

  Sarkar Raj (2008)

  3344

  ١٢٥ خولەک

 • 7.4  / 10
  709

  زمان/ هیندی

  ژێرنوس / کوردی

  ماوەی فیلم / ١٢٠ خولەک

  PG-16

  درێژە

  Love Sonia (2018)

  11597

  ١٢٠ خولەک

 • 6.3  / 10
  14,125

  زمان/ هیندی

  ژێرنوس / کوردی

  ماوەی فیلم / ١٥٩ خولەک

  PG-13

  درێژە

  Simmba (2018)

  23724

  ١٥٩ خولەک

 • 7.1  / 10
  24,548

  زمان/ هیندی

  ژێرنوس / کوردی

  ماوەی فیلم / ٢١٦ خولەک

  PG-13

  درێژە

  Mohabbatein (2000)

  8024

  ٢١٦ خولەک

 • ٤،۹  / 10
  ۲۹٤۱

  زمان/ هیندی

  ژێرنوس / کوردی

  ماوەی فیلم / خولەک ۱۱٦

  Not Rated

  درێژە

  Zinda (2006)

  12743

  خولەک ۱۱٦

 • ٦،۱  / 10
  ٥٦۲

  زمان/ هیندی

  ژێرنوس / کوردی

  ماوەی فیلم / خولەک ۱٥٥

  Not Rated

  درێژە

  Andha Kanoon (1983)

  773

  خولەک ۱٥٥

 • 5  / 10
  ٦٨۹

  زمان/ هیندی

  ژێرنوس / کوردی

  ماوەی فیلم / 114 خولەک

  Not Rated

  درێژە

  Love Games (2016)

  51086

  114 خولەک

 • 7.2  / 10
  9,824

  زمان/ هیندی

  ژێرنوس / کوردی

  ماوەی فیلم / ١٣٦ خولەک

  PG-13

  درێژە

  Te3n (2016)

  9178

  ١٣٦ خولەک

 • 6.8  / 10
  12,268

  زمان/ هیندی

  ژێرنوس / کوردی

  ماوەی فیلم / ١٤١ خولەک

  PG-13

  درێژە

  Hasee Toh Phasee (2014)

  15627

  ١٤١ خولەک

 • 3.2  / 10
  872

  زمان/ هیندی

  ژێرنوس / کوردی

  ماوەی فیلم / ٩٩ خولەک

  PG-16

  درێژە

  One Night Stand (2016)

  67811

  ٩٩ خولەک

 • 7.5  / 10
  3,300

  زمان/ هیندی

  ژێرنوس / کوردی

  ماوەی فیلم / ١٣١ خولەک

  PG-13

  درێژە

  Soorma (2018)

  7560

  ١٣١ خولەک

 • 5,8  / 10
  3,014

  زمان/ هیندی

  ژێرنوس / کوردی

  ماوەی فیلم / ١١٦ خولەک

  درێژە

  Kedarnath (2018)

  28048

  ١١٦ خولەک

 • 5.4  / 10
  3,804

  زمان/ هیندی

  ژێرنوس / کوردی

  ماوەی فیلم / ١٣١ خولەک

  PG-13

  درێژە

  Raavan (2010)

  10554

  ١٣١ خولەک

 • 5.4  / 10
  2,503

  زمان/ هیندی

  ژێرنوس / کوردی

  ماوەی فیلم / ١٢٤ خولەک

  PG-13

  درێژە

  Simran (2017)

  17163

  ١٢٤ خولەک

 • 6  / 10
  17,009

  زمان/ هیندی

  ژێرنوس / کوردی

  ماوەی فیلم / ١٦٤ خولەک

  PG-13

  درێژە

  Zero (2018)

  103927

  ١٦٤ خولەک

 • 4.4  / 10
  320

  زمان/ هیندی

  ژێرنوس / کوردی

  ماوەی فیلم / ١١٠ خولەک

  PG-16

  درێژە

  Help (2010)

  7051

  ١١٠ خولەک

 • 3  / 10
  3,035

  زمان/ هیندی

  ژێرنوس / کوردی

  ماوەی فیلم / ١٣٠ خولەک

  درێژە

  Jism 2 (2012)

  44184

  ١٣٠ خولەک

 • 8.3  / 10
  12,403

  زمان/ هیندی

  ژێرنوس / کوردی

  ماوەی فیلم / ١١٣ خولەک

  PG-16

  درێژە

  Shahid (2012)

  8106

  ١١٣ خولەک

 • 4.8  / 10
  35,155

  زمان/ هیندی

  ژێرنوس / کوردی

  ماوەی فیلم / ١٥٦ خولەک

  PG-13

  درێژە

  Ra.One (2011)

  14441

  ١٥٦ خولەک

 • 5.9  / 10
  1,993

  زمان/ هیندی

  ژێرنوس / کوردی

  ماوەی فیلم / ١٢٠ خولەک

  PG-13

  درێژە

  Bank Chor (2017)

  15387

  ١٢٠ خولەک

 • 4.6  / 10
  1,660

  زمان/ هیندی

  ژێرنوس / کوردی

  ماوەی فیلم / ١٦٠ خولەک

  PG-13

  درێژە

  Bichhoo (2000)

  4174

  ١٦٠ خولەک

 • 7.3  / 10
  3,846

  زمان/ هیندی

  ژێرنوس / کوردی

  ماوەی فیلم / ١٢٠ خولەک

  PG-13

  درێژە

  City Lights (2014)

  4257

  ١٢٠ خولەک

 • 7.8  / 10
  20,002

  زمان/ هیندی

  ژێرنوس / کوردی

  ماوەی فیلم / ١٧٧ خولەک

  PG-13

  درێژە

  Darr (1993)

  5102

  ١٧٧ خولەک

دواتر 1 2 3 4 5 6 7  ... پێشتر