ژێرنوسکراوەکان

ژێرنوسی کوردی

 • ٦.٤  / 10
  ٨٢٠٠

  زمان/ یابانی

  ژێرنوس / کوردی

  ماوەی فیلم / ١٠٨ خوولەک

  +١٧

  درێژە

  Bleach (2018)

  1294

  ١٠٨ خوولەک

 • ٧.٦  / 10
  ٢.٠٦٧

  زمان/ كۆری

  ژێرنوس / كوردی

  ماوەی فیلم / ١٠٥ خوله‌ك

  ١٧

  درێژە

  More Than Blue (2009)

  1414

  ١٠٥ خوله‌ك

 • ٦.٥  / 10
  ٧٧٥

  زمان/ کۆری ، ئینگلیزی

  ژێرنوس / کوردی

  ماوەی فیلم / ١١٤ خوولەک

  درێژە

  The Negotiation (2018)

  5162

  ١١٤ خوولەک

 • ٨.٣  / 10
  ٢٢٩٤١

  زمان/ ئینگلیزی

  ژێرنوس / کوردی

  ماوەی فیلم / ٩٦ خولەک

  +١٨

  درێژە

  Before the Flood (2016)

  3654

  ٩٦ خولەک

 • ٦.١  / 10
  ١.٢٠٩

  زمان/ ئینگلیزی

  ژێرنوس / كوردی

  ماوەی فیلم / ٨٦خوله‌ك

  ١٢

  درێژە

  Luis & the Aliens (2018)

  3295

  ٨٦خوله‌ك

 • 8.4  / 10
  13,132

  زمان/ هیندی

  ژێرنوس / کوردی

  ماوەی فیلم / ١٤٣ خولەک

  PG-13

  درێژە

  Gully Boy (2019)

  12178

  ١٤٣ خولەک

 • ٣.٥  / 10
  ١٤٤

  زمان/ ئینگلیزی

  ژێرنوس / کوردی

  ماوەی فیلم / ١٠٠ خوولەک

  درێژە

  Split Lip (2019)

  4914

  ١٠٠ خوولەک

 • ٥.٦  / 10
  ٣٧٤٣

  زمان/ ئینگلیزی

  ژێرنوس / کوردی

  ماوەی فیلم / ٩٦ خولەک

  +١٨

  درێژە

  Triple Threat (2019)

  15499

  ٩٦ خولەک

 • ٥.٩  / 10

  زمان/ ئینگلیزی

  ژێرنوس / کوردی

  ماوەی فیلم / ١٠١ خولەک

  +١٨

  درێژە

  Into the Forest (2015)

  8523

  ١٠١ خولەک

 • ٧.٤  / 10
  ١.٣٧٣

  زمان/ ئینگلیزی

  ژێرنوس / كوردی

  ماوەی فیلم / ٩ خوله‌ك

  ١٢

  درێژە

  Late Afternoon (2017)

  3497

  ٩ خوله‌ك

 • ٦.٦  / 10
  ١٩٠٦٢١

  زمان/ ئینگلیزی

  ژێرنوس / کوردی

  ماوەی فیلم / ١٠٥ خولەک

  +١٨

  درێژە

  Focus (2015)

  13642

  ١٠٥ خولەک

 • ٧.٩  / 10
  ١٤٥،٧٩٦

  زمان/ ژاپۆنی ، ئینگ

  ژێرنوس / کوردی

  ماوەی فیلم / ١٤١ خوولەک

  R

  درێژە

  Letters from Iwo Jima (2006)

  5298

  ١٤١ خوولەک

 • ٨.٤  / 10

  زمان/ ئینگلیزی

  ژێرنوس / کوردی

  ماوەی فیلم / ١٤٦ خولەک

  +١٨

  درێژە

  The Shining (1980)

  3362

  ١٤٦ خولەک

 • ٦.٦  / 10
  ٥.٨٦٨

  زمان/ كۆری

  ژێرنوس / كوردی

  ماوەی فیلم / ١٢٠ خوله‌ك

  ١٧

  درێژە

  The Berlin File (2013)

  8407

  ١٢٠ خوله‌ك

 • 8.3  / 10
  13,082

  زمان/ هیندی

  ژێرنوس / کوردی

  ماوەی فیلم / ١٠٤ خولەک

  PG-16

  درێژە

  Tumbbad (2018)

  7846

  ١٠٤ خولەک

 • ٧.١  / 10
  ١٠٨،٩٥٩

  زمان/ ئینگلیزی

  ژێرنوس / کوردی

  ماوەی فیلم / ٩٢ خولەک

  +١٨

  درێژە

  Bronson (2008)

  33574

  ٩٢ خولەک

 • ٥.٣  / 10
  ٤١٠٢٩

  زمان/ ئینگلیزی

  ژێرنوس / کوردی

  ماوەی فیلم / ٩٧ خولەک

  +١٨

  درێژە

  Sinister 2 (2015)

  5699

  ٩٧ خولەک

 • ٥.٤  / 10
  ١٢٧،٤٤٣

  زمان/ ئینگلیزی

  ژێرنوس / کوردی

  ماوەی فیلم / ١٠١ خوولەک

  PG-13

  درێژە

  Grown Ups 2 (2013)

  12523

  ١٠١ خوولەک

 • ٦.٧  / 10
  ١٠،٤٧٢

  زمان/ ئینگلیزی

  ژێرنوس / کوردی

  ماوەی فیلم / ١٣٠ خولەک

  +١٨

  درێژە

  Black Gold (2011)

  9346

  ١٣٠ خولەک

 • ٦.٥  / 10
  ٥٧،٩٦٦

  زمان/ ئینگلیزی

  ژێرنوس / کوردی

  ماوەی فیلم / ١٢٥ خوولەک

  R

  درێژە

  Triple Frontier (2019)

  19173

  ١٢٥ خوولەک

 • ٦.٨  / 10
  ١٩٦٤١٠

  زمان/ ئینگلیزی

  ژێرنوس / کوردی

  ماوەی فیلم / ١١٠ خولەک

  +١٨

  درێژە

  Sinister (2012)

  7638

  ١١٠ خولەک

 • 6.8  / 10
  6,689

  زمان/ هیندی

  ژێرنوس / کوردی

  ماوەی فیلم / ١٢٥ خولەک

  PG-13

  درێژە

  Sarkar Raj (2008)

  3344

  ١٢٥ خولەک

 • ٥.٤  / 10
  ٧٤٨

  زمان/ ئینگلیزی

  ژێرنوس / كوردی

  ماوەی فیلم / ١٠٤ خوله‌ك

  ١٧

  درێژە

  Trafficked (2017)

  12858

  ١٠٤ خوله‌ك

 • ٦.٨  / 10
  ٤٤،٢٣٢

  زمان/ ئینگلیزی

  ژێرنوس / کوردی

  ماوەی فیلم / ٩٥ خولەک

  +١٣

  درێژە

  Before We Go (2014)

  15048

  ٩٥ خولەک

 • ٥.٩  / 10
  ٣،١٢٢

  زمان/ Man - Jap - Eng

  ژێرنوس / کوردی

  ماوەی فیلم / ١٢٤ خوولەک

  درێژە

  Railroad Tigers (2016)

  9114

  ١٢٤ خوولەک

دواتر 1 2 3 4 5 6 7  ... پێشتر