دراما

 • ٨.٤  / 10
  ٧٦٢،٥٧٩

  چەشنی دراما
  دراما ، ترسناک ، خەیاڵی زانستی

  ژمارەی ئەڵەقەکان
  ١٦

  ماوەی هەر ئەڵقەیەک
  ٤٤ خولەک

  TV-MA

  درێژە

  The Walking Dead (Season 9)

  55996

  ٤٤ خولەک

 • ٨.٥  / 10
  ٧١٣،٢٣٨

  چەشنی دراما
  دراما ، ترسناک ، هەستبزوێن

  ژمارەی ئەڵەقەکان
  ١٦

  ماوەی هەر ئەڵقەیەک
  ٤٤ خولەک

  TV-MA

  درێژە

  The Walking Dead ( Season 8 )

  235763

  ٤٤ خولەک

 • 8.6  / 10
  649،505

  چەشنی دراما
  دراما ، زانستی ، ترسناک

  ژمارەی ئەڵەقەکان
  16

  ماوەی هەر ئەڵقەیەک
  ٤٤ خولەک

  17+

  درێژە

  The Walking Dead (Season 7)

  231055

  ٤٤ خولەک

 • 8.6  / 10
  614,277

  چەشنی دراما
  دراما ، ترسناک ، هەست بزوێن

  ژمارەی ئەڵەقەکان
  16

  ماوەی هەر ئەڵقەیەک
  44 خولەک

  +17

  درێژە

  The Walking Dead (Season 6)

  130292

  44 خولەک

 • 8.6  / 10
  614,277

  چەشنی دراما
  دراما ، ترسناک ، هەست بزوێن

  ژمارەی ئەڵەقەکان
  16

  ماوەی هەر ئەڵقەیەک
  44 خولەک

  +17

  درێژە

  The Walking Dead (Season 5)

  114343

  44 خولەک

 • 8.6  / 10
  614,277

  چەشنی دراما
  دراما ، ترسناک ، هەست بزوێن

  ژمارەی ئەڵەقەکان
  16

  ماوەی هەر ئەڵقەیەک
  44 خولەک

  +17

  درێژە

  The Walking Dead (Season 4)

  127098

  44 خولەک

 • 8.6  / 10
  614,277

  چەشنی دراما
  دراما ، ترسناک ، هەست بزوێن

  ژمارەی ئەڵەقەکان
  16

  ماوەی هەر ئەڵقەیەک
  44 خولەک

  +17

  درێژە

  The Walking Dead (Season 3)

  127881

  44 خولەک

 • 8.6  / 10
  614,277

  چەشنی دراما
  دراما ، ترسناک ، هەست بزوێن

  ژمارەی ئەڵەقەکان
  13

  ماوەی هەر ئەڵقەیەک
  44 خولەک

  +17

  درێژە

  The Walking Dead (Season 2)

  130056

  44 خولەک

 • 8.6  / 10
  614,277

  چەشنی دراما
  دراما ، ترسناک ، هەست بزوێن

  ژمارەی ئەڵەقەکان
  6

  ماوەی هەر ئەڵقەیەک
  44 خولەک

  +17

  درێژە

  The Walking Dead (Season 1)

  112557

  44 خولەک