دراما

 • 8.4  / 10
  2,554

  چەشنی دراما
  دراما ، رۆمانسی

  ژمارەی ئەڵەقەکان
  25

  ماوەی هەر ئەڵقەیەک
  ٦٠ خولەک

  PG

  درێژە

  Shahrzad

  5902

  ٦٠ خولەک

 • 9.2  / 10
  77،273

  چەشنی دراما
  دراما ، نادیار ، خەیاڵی زانستی

  ژمارەی ئەڵەقەکان
  10

  ماوەی هەر ئەڵقەیەک
  ٦٠ خولەک

  14

  درێژە

  Westworld

  21639

  ٦٠ خولەک

 • 8.8  / 10
  67,129

  چەشنی دراما
  دراما ، تاوان

  ژمارەی ئەڵەقەکان
  6

  ماوەی هەر ئەڵقەیەک
  60 خولەک

  +13

  درێژە

  Peaky Blinders (Season 1)

  12528

  60 خولەک

 • 7.7  / 10
  29,233

  چەشنی دراما
  ئەکشن ، دراما ، سەرکەشی

  ژمارەی ئەڵەقەکان
  22

  ماوەی هەر ئەڵقەیەک
  ٤٤ خولەک

  +13

  درێژە

  Legend Of The Seeker (Season 1)

  30993

  ٤٤ خولەک

 • 5.5  / 10
  1،686

  چەشنی دراما
  ئەکشن ، دراما ، خەیاڵی

  ژمارەی ئەڵەقەکان
  13

  ماوەی هەر ئەڵقەیەک
  ١ کاتژمێر

  +16

  درێژە

  Van Helsing

  23414

  ١ کاتژمێر

 • 9.5  / 10
  235،561

  چەشنی دراما
  ئەکشن ، دراما ، مێژوویی

  ژمارەی ئەڵەقەکان
  ١٠

  ماوەی هەر ئەڵقەیەک
  ٧٠ خولەک

  +16

  درێژە

  Band Of Brothers

  18173

  ٧٠ خولەک

 • 8.7  / 10
  32،918

  چەشنی دراما
  ئەکشن ، کۆمیدی ، خەیاڵی

  ژمارەی ئەڵەقەکان
  ١٠

  ماوەی هەر ئەڵقەیەک
  ٣٠ خولەک

  +13

  درێژە

  Ash vs Evil Dead (Season 2)

  11159

  ٣٠ خولەک

 • 9.1  / 10
  161,668

  چەشنی دراما
  دراما ، ترسناک ، نهێنی ئامێز

  ژمارەی ئەڵەقەکان
  8

  ماوەی هەر ئەڵقەیەک
  ٥٥ خولەک

  16+

  درێژە

  Stranger Things (Season 1)

  25120

  ٥٥ خولەک

 • 8.9  / 10
  107,265

  چەشنی دراما
  ژیاننامە ، دراما ، تاوان

  ژمارەی ئەڵەقەکان
  10

  ماوەی هەر ئەڵقەیەک
  ٤٩ خولەک

  MA

  درێژە

  Narcos (season 1)

  49409

  ٤٩ خولەک

 • 8.8  / 10
  156,666

  چەشنی دراما
  دراما ، تاوانکاری

  ژمارەی ئەڵەقەکان
  10

  ماوەی هەر ئەڵقەیەک
  ٤6 خولەک

  +14

  درێژە

  Better Call Saul (Season 2)

  4695

  ٤6 خولەک

 • 8.8  / 10
  144,383

  چەشنی دراما
  دراما ، تاوانکاری

  ژمارەی ئەڵەقەکان
  10

  ماوەی هەر ئەڵقەیەک
  ٤٢ خولەک

  +14

  درێژە

  Better Call Saul (Season 1)

  13939

  ٤٢ خولەک

 • 8.2  / 10
  171,987

  چەشنی دراما
  ئاکشن , سەرکێشی , دراما

  ژمارەی ئەڵەقەکان
  23

  ماوەی هەر ئەڵقەیەک
  43 خولەک

  PG

  درێژە

  The Flash (Season 1)

  73319

  43 خولەک

 • 8.2  / 10
  171,987

  چەشنی دراما
  ئاکشن , سەرکێشی , دراما

  ژمارەی ئەڵەقەکان
  23

  ماوەی هەر ئەڵقەیەک
  43 خولەک

  PG

  درێژە

  The Flash (Season 2)

  79914

  43 خولەک

 • 8.2  / 10
  190,001

  چەشنی دراما
  ئاکشن , سەرکێشی , دراما

  ژمارەی ئەڵەقەکان
  23

  ماوەی هەر ئەڵقەیەک
  43 خولەک

  PG

  درێژە

  The Flash (Season 3)

  35191

  43 خولەک

 • 8.5  / 10
  320,209

  چەشنی دراما
  ئاکشن , تاوانکاری , دراما

  ژمارەی ئەڵەقەکان
  23

  ماوەی هەر ئەڵقەیەک
  44 خولەک

  +14

  درێژە

  Prison Break (season 4)

  210032

  44 خولەک

 • 8.5  / 10
  320,209

  چەشنی دراما
  ئاکشن , تاوانکاری , دراما

  ژمارەی ئەڵەقەکان
  13

  ماوەی هەر ئەڵقەیەک
  44 خولەک

  +14

  درێژە

  Prison Break (season 3)

  132967

  44 خولەک

 • 8.5  / 10
  320,209

  چەشنی دراما
  ئاکشن , تاوانکاری , دراما

  ژمارەی ئەڵەقەکان
  22

  ماوەی هەر ئەڵقەیەک
  44 خولەک

  +14

  درێژە

  Prison Break (season 2)

  230733

  44 خولەک

 • 8.5  / 10
  320,209

  چەشنی دراما
  ئاکشن , تاوانکاری , دراما

  ژمارەی ئەڵەقەکان
  22

  ماوەی هەر ئەڵقەیەک
  44 خولەک

  +14

  درێژە

  prison break (season 1)

  204099

  44 خولەک

 • 7.2  / 10
  14,179

  چەشنی دراما
  تاوانکاری , ترسناک , نهێنی ئامێز

  ژمارەی ئەڵەقەکان
  10

  ماوەی هەر ئەڵقەیەک
  45 خولەک

  +14

  درێژە

  Scream (Season 1)

  10758

  45 خولەک

 • 8.7  / 10
  27,243

  چەشنی دراما
  کۆمیدی ، خەیاڵی ،ترسناک

  ژمارەی ئەڵەقەکان
  10

  ماوەی هەر ئەڵقەیەک
  30 خولەک

  TV-MA

  درێژە

  Ash vs The Evil Dead (Season 1)

  10026

  30 خولەک

 • 9.5  / 10
  972,547

  چەشنی دراما
  سەرکێشی , دراما , خەیاڵی

  ژمارەی ئەڵەقەکان
  10

  ماوەی هەر ئەڵقەیەک
  56 خولەک

  +17

  درێژە

  Game of Thrones (Season 1)

  53051

  56 خولەک

 • 9.5  / 10
  972,547

  چەشنی دراما
  سەرکێشی , دراما , خەیاڵی

  ژمارەی ئەڵەقەکان
  10

  ماوەی هەر ئەڵقەیەک
  56 خولەک

  +17

  درێژە

  Game of Thrones (Season 2)

  34823

  56 خولەک

 • 9.5  / 10
  972,547

  چەشنی دراما
  سەرکێشی , دراما , خەیاڵی

  ژمارەی ئەڵەقەکان
  10

  ماوەی هەر ئەڵقەیەک
  56 خولەک

  +17

  درێژە

  Game of Thrones (Season 3)

  24328

  56 خولەک

 • 9.5  / 10
  972,547

  چەشنی دراما
  سەرکێشی , دراما , خەیاڵی

  ژمارەی ئەڵەقەکان
  10

  ماوەی هەر ئەڵقەیەک
  56 خولەک

  +17

  درێژە

  Game of Thrones (Season 4)

  22765

  56 خولەک

 • 9.5  / 10
  972,547

  چەشنی دراما
  سەرکێشی , دراما , خەیاڵی

  ژمارەی ئەڵەقەکان
  10

  ماوەی هەر ئەڵقەیەک
  56 خولەک

  +17

  درێژە

  Game of Thrones (Season 5)

  23175

  56 خولەک

 • 9.5  / 10
  972,547

  چەشنی دراما
  سەرکێشی , دراما , خەیاڵی

  ژمارەی ئەڵەقەکان
  10

  ماوەی هەر ئەڵقەیەک
  62 خولەک

  +17

  درێژە

  Game of Thrones (season 6)

  38726

  62 خولەک

 • 8.6  / 10
  614,277

  چەشنی دراما
  دراما ، ترسناک ، هەست بزوێن

  ژمارەی ئەڵەقەکان
  6

  ماوەی هەر ئەڵقەیەک
  44 خولەک

  +17

  درێژە

  The Walking Dead (Season 1)

  27754

  44 خولەک

 • 8.6  / 10
  614,277

  چەشنی دراما
  دراما ، ترسناک ، هەست بزوێن

  ژمارەی ئەڵەقەکان
  13

  ماوەی هەر ئەڵقەیەک
  44 خولەک

  +17

  درێژە

  The Walking Dead (Season 2)

  33352

  44 خولەک

 • 8.6  / 10
  614,277

  چەشنی دراما
  دراما ، ترسناک ، هەست بزوێن

  ژمارەی ئەڵەقەکان
  16

  ماوەی هەر ئەڵقەیەک
  44 خولەک

  +17

  درێژە

  The Walking Dead (Season 3)

  34657

  44 خولەک

 • 8.6  / 10
  614,277

  چەشنی دراما
  دراما ، ترسناک ، هەست بزوێن

  ژمارەی ئەڵەقەکان
  16

  ماوەی هەر ئەڵقەیەک
  44 خولەک

  +17

  درێژە

  The Walking Dead (Season 4)

  34197

  44 خولەک

 • 8.6  / 10
  614,277

  چەشنی دراما
  دراما ، ترسناک ، هەست بزوێن

  ژمارەی ئەڵەقەکان
  16

  ماوەی هەر ئەڵقەیەک
  44 خولەک

  +17

  درێژە

  The Walking Dead (Season 5)

  33600

  44 خولەک

 • 8.6  / 10
  614,277

  چەشنی دراما
  دراما ، ترسناک ، هەست بزوێن

  ژمارەی ئەڵەقەکان
  16

  ماوەی هەر ئەڵقەیەک
  44 خولەک

  +17

  درێژە

  The Walking Dead (Season 6)

  42657

  44 خولەک

 • 8.6  / 10
  649،505

  چەشنی دراما
  دراما ، زانستی ، ترسناک

  ژمارەی ئەڵەقەکان
  16

  ماوەی هەر ئەڵقەیەک
  ٤٤ خولەک

  17+

  درێژە

  The Walking Dead (Season 7)

  57275

  ٤٤ خولەک

 • 9.5  / 10
  842,877

  چەشنی دراما
  تاوانکاری ، دراما ، هەست بزوێن

  ژمارەی ئەڵەقەکان
  7

  ماوەی هەر ئەڵقەیەک
  49 خولەک

  +14

  درێژە

  Breaking Bad (Season 1)

  15162

  49 خولەک

 • 9.5  / 10
  842,877

  چەشنی دراما
  تاوانکاری ، دراما ، هەست بزوێن

  ژمارەی ئەڵەقەکان
  13

  ماوەی هەر ئەڵقەیەک
  49 خولەک

  +4

  درێژە

  Breaking Bad (Season 2)

  14334

  49 خولەک

 • 9.5  / 10
  842,877

  چەشنی دراما
  تاوانکاری ، دراما ، هەست بزوێن

  ژمارەی ئەڵەقەکان
  13

  ماوەی هەر ئەڵقەیەک
  49 خولەک

  +14

  درێژە

  Breaking Bad (Season 3)

  11795

  49 خولەک

 • 9.5  / 10
  842,877

  چەشنی دراما
  تاوانکاری ، دراما ، هەست بزوێن

  ژمارەی ئەڵەقەکان
  13

  ماوەی هەر ئەڵقەیەک
  49 خولەک

  +14

  درێژە

  Breaking Bad (Season 4)

  13338

  49 خولەک

 • 9.5  / 10
  842,877

  چەشنی دراما
  تاوانکاری ، دراما ، هەست بزوێن

  ژمارەی ئەڵەقەکان
  16

  ماوەی هەر ئەڵقەیەک
  49 خولەک

  +14

  درێژە

  Breaking Bad (Season 5)

  12155

  49 خولەک